Om Samark

Et arkitektkontor med kjærlighet for faget.

Samark er et lite kontor i et større arkitektfellesskap som i kraft av sin erfaring, kompetanse og store kontaktnett kan løse varierte arkitektoppgaver; det være seg store og kompliserte byutviklingsutfordringer eller mindre og oversiktlige designoppdrag, tidlig idéutvikling eller gjennomføring med detaljert oppfølging ned til den minste skrue.

Det er allikevel utredninger, mulighetsstudier, idéprosjekter og konsepter for eiendoms- og by- og stedsutviklingutvikling hvor kontoret kan bidra best med analytisk tilnærming og kreative løsninger. Samtidig er det viktig at intensjonene som ligger i tidlige idéer og konsepter blir fulgt opp konkret gjennom prosjekteringsfasene fram til den detaljerte oppfølgingen av det ferdige bygg.

Samark er en forkortelse for samarbeidende arkitekter, det er i den samarbeidende og dynamiske prosessen mellom oppdragsgiver, arkitekt, konsulenter, myndigheter og utførende at de beste løsningene blir unnfanget.

“Fra å være et mellomstort kontor med 12 ansatte, ønsker Samark nå å fokusere bedre på oppgavene ved konsentrert innsats og aktiv bruk av det faglige nettverket som er bygget opp i løpet av de siste 30 årene.”

KNUT ØSTBY

Arkitektkontoret Samark startet i 1984, og ble etablert som aksjeselskap i 1999. Sivilarkitekt MNAL Knut Østby har hele tiden vært sentral i selskapet, og er i dag daglig leder, styreleder, eneaksjonær og eneste ansatt.

Fra å være et mellomstort kontor med 12 ansatte, ønsker Samark nå å fokusere bedre på oppgavene ved konsentrert innsats og aktiv bruk av det faglige nettverket som er bygget opp i løpet av de siste 30 årene.

Den viktigste delen av dette nettverket er det arkitektfellesskap Samark AS er en del av i Frognerveien 22 i Oslo. Med L2 arkitekter AS som drivkraft består fellesskapet av tilsammen over 20 arkitekter. Det er en uttalt intensjon at den samlede kapasiteten og kompetansen i fellesskapet kan stilles til rådighet for hvert enkelt selskaps oppdrag. Dette betyr at Samark AS har kapasitet og kompetanse til de fleste typer arkitektoppdrag.

Samark AS har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende arkitektur, ansvarlig for overordnet prosjektering.