Carl Berner Nord

Regulering og skisseprosjekt - 2001
Regulering av 250 boliger på et tidligere industriområde rett nord for Carl Berners Plass i Oslo. Regulering vedtatt i 2003.