Kunsthøgskolen i Oslo

Byggetrinn 1 - Ferdig 2003
Byggeprosjekt for Seilduksfabrikken DA og Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). Byggetrinn 1 omfatter 18.500 m2 brutto areal for scenekunsten hos KHiO. Det består av en komplisert sammenstilling av teaterscener, ballettstudio, sangstudio samt kontorer og verksted på en knapp tomt tett ved verneverdig bebyggelse beliggende på Seilduksfabrikken ved Øvre Foss i Akerselva. Samark AS har vært ansvarlig søker, ansvarlig arkitekt og koordinerende prosjekteringsleder. Ferdigstilt 2003.

Byggetrinn 1 omfatter 18.500 m2 brutto areal for scenekunsten hos KHiO.