Kunsthøgskolen i Oslo

Byggetrinn 3 - Ferdig 2017
Byggeprosjekt for Seilduksfabrikken DA og Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). Byggetrinn 3 omfatter 4.000 m2 brutto areal for KHiO og tilgrensende organisasjoner. Det består av en ombygging av Seilduksfabrikkens tidligere råvarelagre til ateliéer, galleri og kontor. Samark AS har vært ansvarlig søker, ansvarlig arkitekt og koordinerende prosjekteringsleder. Ferdigstilt 2017.

Byggetrinn 3 omfatter 4.000 m2 brutto areal.