Nordneset - Hafslundsøy

SARPSBORG 2018
Regulering av ca 40 boliger på et tidligere utmarksområde rett nord for Sarpsborg, beliggende med flott vestvendt utsikt mot Glomma og grøntområdene på andre siden. Regulering vedtatt i 2018.