Regulering Oksenøya

Fornebu 2017
Regulering for skole, barnehage og bo- og behandlingssenter på Oksenøya, Fornebu for Bærum kommune. Samarbeid med L2 arkitekter. 2017.