Seilduksfabrikken og Lille Foss

2011
Regulering og konsekvensutredning (KU) for innpassing, ombygging og nybygging for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) i Seilduksfabrikken ved Akerselva. I alt ca. 40.000 m2 bruttoareal. Kompliserte vurderinger vedrørende bevaring og nybygging i dialog med Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten. KU og regulering vedtatt i 2001.