Fjellgata 23 Oslo – 1990

Fjellgata 23 Oslo – 1990

Fjellgata 23 Oslo - ferdig 1990 Etter vellykkede beboeraksjoner på 1970-tallet ble tre-byen Rodeløkka i Oslo reddet fra rasering. Reguleringsplanen som fulgte, tok sikte på å bevare bebyggelsen fra 1860-70-åra og beholde karakteren av tett, selvgrodd småby i storbyen....
Josefines gate 39 – 2015

Josefines gate 39 – 2015

Josefines gate 39 Ferdig 2015 Skisseprosjekt for innfill i Homansbyen i Oslo, et strøk regulert til spesialområde bevaring. Samarbeid med arkitekt Erik Collett –...