Andre utredninger & reguleringsplaner

Andre utredninger & reguleringsplaner

ANDRE UTREDNINGER & REGULERINGSPLANER Diverse Funksjons- og romprogram for Hegg skole-Lier kommune_2010 Funksjons- og romprogram for videregående skole i Hurum_ 2007 Mulighetsstudie for samlokalisert videregående skole på Ringerike_2006 oversiktspersp...
Seilduksfabrikken og Lille Foss 2001

Seilduksfabrikken og Lille Foss 2001

Seilduksfabrikken og Lille Foss 2011 Regulering og konsekvensutredning (KU) for innpassing, ombygging og nybygging for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) i Seilduksfabrikken ved Akerselva. I alt ca. 40.000 m2 bruttoareal. Kompliserte vurderinger vedrørende bevaring og...
Regulering Oksenøya -Fornebu 2017

Regulering Oksenøya -Fornebu 2017

Regulering Oksenøya Fornebu 2017 Regulering for skole, barnehage og bo- og behandlingssenter på Oksenøya, Fornebu for Bærum kommune. Samarbeid med L2 arkitekter....
Nordneset – Hafslundsøy – Sarpsborg 2018

Nordneset – Hafslundsøy – Sarpsborg 2018

Nordneset - Hafslundsøy SARPSBORG 2018 Regulering av ca 40 boliger på et tidligere utmarksområde rett nord for Sarpsborg, beliggende med flott vestvendt utsikt mot Glomma og grøntområdene på andre siden. Regulering vedtatt i...