Prosjekter

Et arkitektkontor med kjærlighet for faget.

Samarks grunnleggende holdning til arkitektfaget ligger i respekt for oppgaven. Ethvert bygg har en hensikt og arkitektens rolle er å lede planleggingen slik at hensikten oppnås på en best mulig måte med et klart grep og en estetisk løsning innenfor de økonomiske rammer som oppdragsgiver setter. God arkitektur er ikke bare vakker, arkitekten må også ha et skarpt blikk for den stedlige og funksjonelle situasjonen byggverket settes inn i, og utgangspunktet må alltid være i brukernes reelle behov. Samtidig må fokus settes på nøkkelbegreper som arealeffektivitet, energi- og miljøbevisssthet, universell utforming og enkelhet i løsningene.